•  
  •  
 
Big Data Mining and Analytics

Volume 4, Issue 3 (2021)

Research Articles

PDF

Improvising Personalized Travel Recommendation System with Recency Effects
Paromita Nitu, Joseph Coelho, and Praveen Madiraju

PDF

A Survey on Algorithms for Intelligent Computing and Smart City Applications
Zhao Tong, Feng Ye, Ming Yan, Hong Liu, and Sunitha Basodi

PDF

Deep Sequential Model for Anchor Recommendation on Live Streaming Platforms
Shuai Zhang, Hongyan Liu, Jun He, Sanpu Han, and Xiaoyong Du

 

AIPerf: Automated Machine Learning as an AI-HPC Benchmark
Zhixiang Ren, Yongheng Liu, Tianhui Shi, Lei Xie, Yue Zhou, Jidong Zhai, Youhui Zhang, and Yunquan Zhang