•  
  •  
 
Big Data Mining and Analytics

Volume 3, Issue 4 (2020)

Research Articles

PDF

Machine Knowledge and Human Cognition
Fashen Li, Lian Li, Jianping Yin, Liang Huang, Qingguo Zhou, Ning An, Yong Zhang, Li Liu, Jialin Zhang, Kun Kuang, Lei Yang, Zhixi Wu, and Lianchun Yu

PDF

Multi-Attention Fusion Modeling for Sentiment Analysis of Educational Big Data
Guanlin Zhai, Yan Yang, Heng Wang, and Shengdong Du