•  
  •  
 
Astrodynamics

Volume 6, Issue 1 (2022)

Research Articles

Link

Powered-descent landing GNC system design and flight results for Tianwen-1 mission
Xiangyu Huang, Chao Xu, Jinchang Hu, Maodeng Li, Minwen Guo, Xiaolei Wang, Yu Zhao, Baocheng Hua, and Yunpeng Wang

Link

Adaptive entry guidance for the Tianwen-1 mission
Minwen Guo, Xiangyu Huang, Maodeng Li, Jinchang Hu, and Chao Xu

Link

Entry vehicle control system design for the Tianwen-1 mission
Jinchang Hu, Xiangyu Huang, Maodeng Li, Minwen Guo, Chao Xu, Yu Zhao, Wangwang Liu, and Xiaolei Wang

Link

Aerodynamic design, analysis, and validation techniques for the Tianwen-1 entry module
Qi Li, Wei Rao, Xiaoli Cheng, Haogong Wei, Chuang Wang, and Jie Dong

Link

Landing site positioning and descent trajectory reconstruction of Tianwen-1 on Mars
Anran Wang, Li Wang, Yinuo Zhang, Baocheng Hua, Tao Li, Yang Liu, and Dayong Lin

Link

Tianwen-1 Mars entry vehicle trajectory and atmosphere reconstruction preliminary analysis
Haogong Wei, Wei Rao, Guangqiang Chen, Guidong Wang, Xin Zou, Qi Li, and Yanqi Hu