•  
  •  
 
Astrodynamics

Volume 5, Issue 1 ()

Research Articles

Link

Jupiter system exploration trajectory design: Summary of the winning solution at CTOC10
Haiyang Zhang, Yabo Hu, Zichen Fan, Jie Lv, Huidong Ma, Ze Yu, Mingying Huo, and Gang Zhang

Link

Spanning tree trajectory optimization in the galaxy space
Tian-Jiao Zhang, Dietmar Wolz, Hong-Xin Shen, and Ya-Zhong Luo

Link

Orbit design and mission planning for global observation of Jupiter
An-Yi Huang, Bing Yan, Zhen-Yu Li, Peng Shu, Ya-Zhong Luo, and Zhen Yang