•  
  •  
 
Astrodynamics

Volume 4, Issue 2 (2020)

Research Articles

Link

Image-based autonomous navigation of Hayabusa2 using artificial landmarks: The design and brief in-flight results of the first landing on asteroid Ryugu
Naoko Ogawa, Fuyuto Terui, Yuya Mimasu, Kent Yoshikawa, Go Ono, Seiji Yasuda, Kota Matsushima, Tetsuya Masuda, Hiroki Hihara, Junpei Sano, Takashi Matsuhisa, Satoshi Danno, Manabu Yamada, Yasuhiro Yokota, Yuto Takei, Takanao Saiki, and Yuichi Tsuda

Link

Design and flight results of GNC systems in Hayabusa2 descent operations
Go Ono, Fuyuto Terui, Naoko Ogawa, Yuya Mimasu, Kent Yoshikawa, Yuto Takei, Takanao Saiki, and Yuichi Tsuda

Link

Modeling and analysis of Hayabusa2 touchdown
Kent Yoshikawa, Hirotaka Sawada, Shota Kikuchi, Naoko Ogawa, Yuya Mimasu, Go Ono, Yuto Takei, Fuyuto Terui, Takanao Saiki, Seiji Yasuda, Kota Matsushima, Tetsuya Masuda, and Yuichi Tsuda

Link

Rendezvous to asteroid with highly uncertain ephemeris: Hayabusa2’s Ryugu-approach operation result
Yuichi Tsuda, Hiroshi Takeuchi, Naoko Ogawa, Go Ono, Shota Kikuchi, Yusuke Oki, Masateru Ishiguro, Daisuke Kuroda, Seitaro Urakawa, Shin-ichiro Okumura, and Hayabusa2 Project Team

Link

Visual localization for asteroid touchdown operation based on local image features
Yoshiyuki Anzai, Takehisa Yairi, Naoya Takeishi, Yuichi Tsuda, and Naoko Ogawa